Åtgärder mot illegala trafikskolor

Motion 2017/18:816

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av en lagändring för åtgärder mot illegala trafikskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) finns problemet med illegala trafikskolor i hela landet. Dessa trafikskolor saknar oftast tillstånd från Transportsstyrelsen om att bedriva verksamheten och har endast handledare istället för utbildade trafiklärare. Inga avgifter betalas till Transportstyrelsen, ingen insyn eller rättigheter för eleverna och allt betalas svart.

Oftast består dessa verksamheter av privatpersoner som arbetar enskilt eller i grupp och som livnär sig på svart trafikskoleverksamhet. Det är alternativ som erbjuder undervisning på andra språk än bara på engelska och svenska. Det här är en bransch med osund konkurrens, där säkerhet för både elever och för trafiken är en fara. Många av de elever som kör med oseriösa förare klarar oftast inte heller uppkörningen då kvaliteten i undervisningen är väldigt låg.

Idag finns det ungefär 6 000 fordon med dubbelkommando i Sverige och endast hälften har tillstånd för att övningsköra. Dessa förare kör ofta med bilar som inte är registrerade eller med privata bilar som är elevernas. Bilarna upptäcks av Trafikverket oftast vid uppkörningen. Samma bil kan dyka upp med olika elever som har vant sig vid att köra just den bilen. Då man kollar upp registreringen står bilen skriven på en skyddad identitet.

STR i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen har som förslag ett alternativt lärarprotokoll där handledaren krävs på identifiering inför varje körlektion. Detta skulle kunna ske via e-legitimation. Ett annat förslag är att minska antalet handledartillstånd till ca 5–6 tillstånd istället för 15 som det är idag. Dispenser kan lämnas av Transportstyrelsen i speciella fall.

Det är bra att vi nu föreslår studielån till körkort men vi bör vidta åtgärder för att få bort den illegala verksamheten med oseriösa förare och illegala trafikskolor. Ett sätt att lösa problemet är att endast bevilja CSN-lån till trafikskolor med tillstånd från Transportstyrelsen så att inte oseriösa aktörer plockar ut pengarna. Det bör även finnas skärpta straff för den som kör utan handledartillstånd, och bilar med dubbelkommando bör endast beviljas för registrerade trafikskolor.

Med anledning av ovanstående bör åtgärder vidtas så att de seriösa trafikskolorna skall kunna fungera och därmed trafiksäkerheten för alla förbättras.

facebook Twitter Email