Ändrade regler för bostadsrättsföreningar

Motion 2017/18:666

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av regelverket för bostadsrättsföreningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Boverkets beräkningar är behovet 600 000 nya lägenheter till 2025 för att få balans i efterfrågan av nya lägenheter. Det totala behovet av lägenheter enligt Boverket kan nog vara riktigt men när det gäller ekonomiska resurser för den enskilde att kunna betala boendekostnaderna så är verkligheten en helt annan. Glädjande är naturligtvis att det nu kommer ut mer nyproducerade lägenheter än tidigare men efterfrågan är fortsatt hög och priserna för lägenheterna blir därför väldigt höga för de allra flesta.

För att mota bostadsbristen och trygga Sveriges framtida ekonomi krävs ökat bostadsbyggande, men också att människor har råd med boende.

Mycket byggs nu men mycket av det som byggs är dyra bostadsrättsrätter där de som bygger dessa bostadsrätter tjänar stora pengar genom att enkelt bilda en liten bostadsrättsförening och belåna det fullt och därefter sälja dyrt.

Enligt lagen idag så räcker det med endast tre lägenheter för att få bilda en bostadsrättsförening.

Det blir mycket sårbart om någon av dessa tre medlemmar i föreningen får ekonomiska problem. Hela föreningens existens kan äventyras. Med anledning av detta anser jag att antalet medlemmar bör ökas markant för att förebygga sårbarheten och inte äventyra bostadsföreningens framtida existens.

Regeringens bör överväga en översyn av möjligheten att öka antalet bostäder i en bostadsrättsförening.

facebook Twitter Email