Ninos Maraha(L), låt oss gå från ord till handling om buss 748

I en insändare (LT 11/10) föreslår landstingsstyrelsens förste vice ordförande Ninos Maraha(L) tillsammans med två partikollegor att en del turer av buss 748 ska förlängas med ett stopp i Hallunda.

Kollektivtrafiken i södra delen av länet behöver förbättras och det behöver bli enklare för resenärerna. Från Socialdemokraternas sida har vi vid flera tillfällen föreslagit bättre förutsättningar för busstrafiken och inte minst med tvärförbindelser och längre bussträckor. Inte minst tankarna kring BRT-lösningar skulle kunna underlätta busspendlingen i södra delen av länet.

Därmed anser jag för egen del att insändarskribenternas förslag är bra och jag stödjer det gärna för att det ska bli verklighet. Beslut om linjesträckningar för kollektivtrafiken ligger ju inom landstingets ansvarsområde.

Det enklaste vore ju därför att lyfta förslaget genom en motion i landstingsfullmäktige. Jag är gärna med och skriver en sådan tillsammans med Ninos Maraha så att förslaget kan komma upp till behandling och bli verklighet.

Elof Hansjons, ledamot i landstingsfullmäktige (S)

facebook Twitter Email