Våra företrädare

Socialdemokraterna i Södertälje har närmare 150 förtroendevalda fritidspolitiker som är med och formar våra beslut. På denna sida hittar du kontaktinformation till några av våra ledande företrädare.

Vill du komma i kontakt med några av våra andra förtroendevalda? Då hittar du informationen här.

 

Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande

Epost: boel.godner@sodertalje.se

Twitter: @Boelgodner

Bor: Rosenlund

 

 

Elof Hansjons, Kommunalråd

Epost: elof.hansjons@sodertalje.se

Twitter: @elofhansjons

Bor: Östertälje

 

 

 

Ingela Nylund Watz, Ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje, riksdagsledamot

Utskott: Finansutskottet, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Epost: ingela.nylund.watz@riksdagen.se

Bor: Östertälje

 

 

Yilmaz Kerimo, Riksdagledamot

Utskott: Socialförsäkringsutskottet, Suppleant i Utrikesutskottet, Ledamot i Valberedningen

Epost: yilmaz.kerimo@riksdagen.se

Bor: Brunnsäng

 

facebook Twitter Email