Debatt

Glöm inte välfärdens finansiering på Kongressen

Sveriges kommuner är i ett mycket expansivt läge. Vi bygger nya skolor och äldreboenden, vi behöver fler utbildningsplatser och förstärkta insatser för att få människor i arbete. Samtidigt som vi arbetar för att minska klyftorna i samhället och bygga bort bostadsbristen. Parallellt med detta behövs infrastrukturen byggas ut för att klara framtidens utmaningar. Våra kommuner jobbar med precis just detta. Vi gör det med kraft. Men vi ser också att den underliggande finansieringen till kommunernas välfärd inte kommer att räcka framöver.

  Inte minst kommer kostnaderna för de nya skolor och äldreboende som byggs göra att en allt större del av budgeten går just till lokaler. Den kommunala sektorn må ha stora överskott idag. Men mycket av överskotten består i engångspengar. De kommande åren kommer inte skatteintäkterna räcka för att täcka de ökande kostnaderna. Trovärdiga prognoser…

Läs mer

Södertäljelyftet – Investeringar i en bättre vardag för Södertäljeborna

Tack vare ekonomiskt ansvarstagande och tydliga prioriteringar har vi nu utrymme att investera 100 miljoner kronor under perioden 2017 – 2019 för att bygga Södertälje helt och hållbart.

Genom tydliga prioriteringar, tuffa beslut och noggrann uppföljning har Södertälje kommuns ekonomi steg för steg förbättrats. För fjärde året i rad har Södertälje kommun ett starkare ekonomiskt resultat per invånare än genomsnittskommunen. När ekonomin förbättras och kommunens skuldsättning minskar ser vi ett utrymme för att skynda på och utöka investeringar för att bygga Södertälje helt…

Läs mer

Bygg nya arenor så flickor kan idrotta

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som ska vara öppen för alla. Men så har det inte alltid varit. Länge var flertalet idrotter öppna bara för män. Steg för steg, och i ökande takt under de senaste årtiondena, har idrottandet öppnats upp också för kvinnor. Men ännu återstår mycket innan vi är i mål och har en jämställd idrott.

Idrottsrörelsen bedriver själva ett viktigt jämställdhetsarbete. Antalet aktiva flickor och kvinnor inom idrotten har ökat, kvinnornas representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis. Det sker en utveckling, men fortfarande når inte idrotten flickor i samma utsträckning som pojkar. Riksidrottsförbundets mål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter,…

Läs mer
facebook Twitter Email